Jak se starat o pijavici lékařskou v domácích podmínkách

Všichni víme, že pijavice lékařské se chovají na specializovaných farmách. Volně v přírodě se vyskytují jen velmi málo a jsou zákonem chráněné. Pijavice, které si člověk koupí domů, jsou pijavice připravené k aplikaci a nejsou vhodné na další chov nebo rozmnožování. I z toho důvodu, že pijavice, které se používají na terapii, jsou poměrně mladé. Na to, aby je člověk dokázal chovat, musel by se o ně velmi dlouhou dobu starat, musel by je krmit certifikovanou krví, je s tím poměrně dost starostí. Proto se nebudeme bavit o chovu, ale budeme se bavit o tom, jak se o pijavici lékařskou starat do aplikace a v případě, že chceme pijavici lékařskou uchovat pro další použití, tak i po aplikaci.

Když si pijavici lékařskou koupíme, většinou ji přineseme domů nebo nám ji doručí v balení, které buď obsahuje vodu, nebo obsahuje navlhčené kuličky, které se podobají gelovým kuličkám. Pro pijavice si den předem připravíme vodu a nádobu.

Voda: Nejvhodnější je odstátá voda z vodovodu. Nabereme vodu z vodovodu a necháme ji 24 hodin odstát. Lidé si často myslí, že je vodu třeba nabírat někde ze studny nebo z řeky a podobně, ze zkušeností víme, že takové pokusy ne vždy končí šťastně a dokonce byly případy, že člověk nabral někde v přírodě vodu a pijavice mu uhynuly, proto z našich zkušeností doporučuji vždy jen klasickou vodu z vodovodu, kterou necháme 24 hodin odstát.
Nádoba: Nádoba je ideální skleněná se širokým hrdlem, přes které nám projde celá ruka, a s víčkem, kterým se dá hermeticky uzavřít. Ten široký otvor je důležitý pro lehkou manipulaci, ať už s pijavicemi, nebo při čištění nádoby. A skleněná proto, že je průhledná a umožní nám vizuální kontakt s pijavicemi.

Přibližně na třílitrovou nádobu je dobré mít tak 50 až maximálně 100 pijavic, ale 100 pijavic je už poměrně dost, tedy zůstaňme při 50 kusech na jednu třílitrovou nádobu.

Takže pijavice právě dorazily. Přivítáme je, jak se patří. Vypustíme je do připravené nádoby a zalijeme připravenou odstátou vodou. Případně můžeme nejdřív do nádoby nalít odstátou vodu a potom do ní vypustit pijavice. Pijavice nepotřebují kyslík, a proto nemusíme nádobu zakrývat nějakou tkaninou, gázou a podobně, jak je často opisované na internetu, ale nádobu hermeticky uzavřeme víčkem, čímž zabezpečíme, aby nám pijavice neutekly. Celá další péče spočívá ve vyměňování vody každé dva až tri dny, v pozorování pijavic, jejich zdravotního stavu a vitality a v občasném čištění nádoby.

Příprava pracovního místa aneb co všechno budeme potřebovat při aplikaci pijavice lékařské

Ještě předtím než začneme aplikovat pijavici lékařskou, je velmi důležité si připravit pracovní místo a všechny pomůcky, které budeme potřebovat.

Pracovní místo má být čisté, není potřeba dosahovat nějakých extrémních hygienických podmínek ve smyslu sterility, stačí, aby místnost nebyla prašná, aby nebyla znečištěná, aby se pomůcky, které budeme používat, v ní neznečistily.

 

PomůckyNádoba, do které umístíme pijavice, které budeme aplikovat. Tato nádoba by měla být s uzávěrem, aby nám pijavice neutíkaly. Vždy po vytáhnutí jedné pijavice nádobu uzavřeme. Pijavici aplikujeme a potom vybereme druhou pijavici a nádobu opět uzavřeme. Takovým způsobem pokračujeme dále. V připravené nádobě je lepší mít o dvě až tři pijavice víc, než plánujeme aplikovat, protože ne každá pijavice se bude chtít zakousnout. V případě, že se pijavici delší dobu nechce zakousnout, vyměníme ji za jinou. O tomto se však budeme bavit víc v kapitole o aplikaci pijavice lékařské.

Další pomůcky, které budeme potřebovat, jsou chirurgické rukavice bez pudru. Chirurgických rukavic si připravíme zase vícero. Pijavice se mohou aplikovat holýma rukama, pokud se jich nebojíme, nebo v chirurgických rukavicích bez pudru. V každém případě však budeme chirurgické rukavice potřebovat ve fázi, kdy se začnou pijavice pouštět a z rány bude vytékat krev. Tehdy je použití chirurgických rukavic jednoznačně nutné. Protože se budou pijavice pouštět v různém čase a krve může vytékat poměrně dost, je potřebné mít po ruce větší množství chirurgických rukavic.

Příprava pacienta před aplikací pijavice lékařské

Před aplikací pijavice lékařské je důležité zjistit, zda je aplikace pijavice lékařské pro pacienta vhodná. Rozlišujeme, zda se jedná o pacienta nového, který se s aplikací pijavice lékařské ještě nikdy v životě nesetkal, nebo jde o pacienta, který s takovou terapií už měl v minulosti osobní zkušenosti.

nového pacienta je potřebné získat maximum informací o jeho zdravotním stavu. Zeptáme se ho na všechny zdravotní obtíže, ať už aktuální, nebo v minulosti, a vyžádáme si výsledky vyšetření krve. Vždy nám pomůže, když poznáme pacientův krevní obraz. Odběr krve by měl být u pacienta dělaný nedávno, většinou se doporučuje maximálně 2 až 3 měsíce před hirudoterapií. Pokud nemáme potvrzení o krevním obraze k dispozici, požádáme pacienta, aby konzultoval aplikaci pijavice lékařské se svým všeobecným lékařem.

V případě, že máme před sebou pacienta, který se už aplikaci pijavice lékařské někdy podrobil, zeptáme se ho na všechny podrobnosti o tom, jak jeho organizmus na terapii reagoval a zda se od poslední aplikace nějak výrazně nezměnil jeho zdravotní stav.

Obecně můžeme říct, že pijavice lékařské neaplikujeme při špatné srážlivosti krve a také při těžkých krevních chorobách. Dále při onkologických onemocněních, v době těhotenství, u pacienta pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a stejně tak při nesnášenlivosti pijavic. Já vždy doporučuji před aplikací pijavice lékařské konzultovat zdravotní stav buď s lékařem, nebo s praktikujícím hirudoterapeutem, kde si můžeme ověřit, nakolik je vhodné použití pijavice lékařské při terapii daného zdravotního problému. Je důležité upozornit na to, že samotná choroba nebo zdravotní problém, který chceme pomocí pijavice lékařské řešit, není ještě hlavním ukazatelem, zda je pijavice lékařská vhodná nebo ne, protože nejdůležitějším ukazatelem je celkový zdravotní stav člověka. Tedy kromě samotného problému je třeba se podívat na celkový zdravotní stav pacienta.

Aplikace pijavice lékařské

Když už máme připravené pracovní místo i pacienta a ujistili jsme se, že aplikace pijavice lékařské je pro něho vhodná, obeznámili jsme se také se zásadami první pomoci, můžeme říct, že jsme připravení přejít k aplikaci pijavice lékařské. Při aplikaci pijavice lékařské je důležité si uvědomit následující věci. První věc je velikost pijavice lékařské. Pijavice lékařské můžeme aplikovat v různých velikostech, máme kosmetické pijavice lékařské, které jsou velmi malé, podobají se tenkým živým nitkám, potom máme středně velké pijavice lékařské a velké pijavice lékařské. Kosmetické pijavice lékařské se na Slovensku dají těžko sehnat, protože péče o ně je náročná a velmi rychle mohou uhynout. Většinou se setkáte s tím, že pijavice, které nakoupíte, budou střední velikosti. Jelikož se čím dál častěji stává, že se lidé o použité pijavice lékařské starají v domácím prostředí, dá se koupit i velká pijavice lékařská.

Velikost pijavice lékařské určuje, jak hluboké bude prokousnutí a hloubka prokousnutí určuje, na jaká místa můžeme tu kterou pijavici lékařskou použít. Když to zjednoduším, tak zkušený hirudoterapeut může použít jakoukoliv velikost pijavice prakticky na celém těle pacienta, pokud se jedná o člověka s málo zkušenostmi, tak bych doporučil využívat místa na těle pacienta, kde jsou svaly a klouby, tedy vyhýbat se měkkému tkanivu, jako je krk, oblast slabin, vnitřní strana nohy od kolena po článek a celá oblast tváře. Tímto se dostáváme k další důležité věci, tedy k místu přiložení, což však budeme dále podrobně rozebírat u jednotlivých diagnóz, protože existuje velmi široké spektrum míst, kam můžeme pijavice lékařské přikládat. V této kapitole se budeme věnovat hlavně přípravě místa.

Ošetření rány po aplikaci pijavice lékařské

Ošetření rány po aplikaci pijavice lékařské si rozdělíme na dvě části. První část se týká doby, kdy se ještě nepustily všechny pijavice, tehdy se jedná o částečné ošetření rány, jehož účelem je, aby po pacientovi nestékala krev. Použijeme buď gázové kompresy, nebo vatu či vatové tampóny. Tedy když se pijavice pustí a my ještě nejsme připravení tuto ránu finálně ošetřit, odložíme pijavici do připravené nádoby a na ránu přiložíme jeden z obvazových materiálů, pro který jsme se rozhodli. Účelem není zastavit krvácení, protože jak jsem už zmiňoval, krvácení po aplikaci pijavice lékařské má svůj význam. Gáza či vata jako savé materiály budou nasávat vytékající krev, aby nestékala po kůži pacienta a neznečisťovala prostor okolo něho.

Často se diskutuje, zda používat sterilní materiál nebo stačí nesterilní. Obecně je možné doporučit raději sterilní materiál. Z praxe a ze stáží, kterými jsem procházel v centrech, kde se vyloženě zabývají hirudoterapií, jsem se velmi často setkal s používáním nesterilního krytí rány, a to z toho důvodu, že pijavice ránu natolik ošetří, že je téměř vyloučené, aby se do ní v době 24 hodin od aplikace zanesla infekce. Tento postup je ověřený tisíci pacienty. Na druhou stranu, každý lékař bude trvat na tom, aby se přímo na ránu použil sterilní materiál, což je pochopitelné.

Časový rozdíl mezi tím, než se pustí první a poslední pijavice, může být i 20 až 30 minut. Když čekáme, až se pustí ostatní pijavice, vizuálně kontrolujeme přiložené tampóny. Často se stává, že některý z tampónů se naplní krví natolik, že už jeho kapacita nestačí a krev se opět začne roztékat po pokožce pacienta, tehdy tampón odstraníme, dalším tampónem poutíráme roztečenou krev a na ránu přiložíme nový tampón. Takto kontrolujeme a ošetřujeme všechny rány po každé pijavici, která se už pustila, až do doby, než se pustí poslední a potom přejdeme k finálnímu ošetření rány.