Aplikace pijavice lékařské

Vědecky bylo zjištěno, že aktivní fáze po zakousnutí trvá okolo 30 minut. Tato druhá metoda se používá u pacientů, kteří nemají čas nebo u těch, kteří se rozhodli pro vícenásobné opakování terapie v krátkém časovém sledu. Pokud totiž nedovolíme pijavici, aby se napila dosyta, ale odebereme ji z místa dřív, zkracuje se její doba metabolizování krve a bude tedy i dřív připravená na nové použití.

Třetí metoda spočívá v aplikaci pijavice jen na pár minut, tzn. necháme pijavici přisát se a zakousnout a po 3 až 4 minutách ji z místa odebereme. Třetí metodu já osobně nevyužívám, v odborné literatuře je však popsaná jako vhodná v případech, když chceme dosáhnout maximální koncentrace biologických látek ze slin pijavice lékařské, které vypustí do rány po zakousnutí. Případně se tato třetí metoda využívá v rámci reflexní terapie, když se na reflexní bod nepůsobí jen tlakem jako při běžné reflexní terapii, ale přiložením pijavice, čímž se místo s reflexním bodem zraní. To spustí a stimuluje samoozdravné mechanismy. Klasická reakce organismu po jakémkoliv zranění je okamžité spuštění opravy zraněného místa, v případě zranění reflexního bodu se současně s opravou zraněného místa spustí i oprava celé oblasti, která je s reflexním bodem spojená.