Jak překonat strach z pijavice lékařské

Ve své praxi se poměrně často setkávám, a to především ze strany žen, s určitým pocitem strachu a odporu či hnusu k pijavicím lékařským. Tento fakt je daný tím, že pijavice lékařská vylučuje část svých tělesných tekutin ve formě slizu a je často považovaná za něco kluzkého a odpudivého. Za nepříjemného a nevzhledného červa. Rozhodující jsou informace a zkušenosti. A předsudky. Lidé se začínají zajímat o hirudoterapii, mají s ní však poměrně málo zkušeností a často jsou plní předsudků. Bojí se vzít pijavici lékařskou do ruky, protože si myslí, že je kousne. Neví, jak bude reagovat a neví ani to, jak sami zareagují. Červi, hadi, hmyz nebývají často domácími mazlíčky, hlavně u žen by šlo spíš o raritu.

Výše popsané pocity jsou častou překážkou, proč lidé nevyužívají terapii pijavicí lékařskou i přesto, že někteří mají o této metodě poměrně dost informací a ví nebo si myslí, že by jim mohla pomoct. Nejčastěji tedy hledají nějakého hirudoterapeuta, který jim provede terapii pijavicí lékařskou tak, aby prakticky nemuseli přijít do žádného kontaktu s pijavicemi vlastníma rukama a nemuseli je ani vidět. Opravdu se na pijavice ani nemohou a nechtějí podívat, aby si neznepříjemňovali proceduru! Ale protože je na Slovensku velmi málo hirudoterapeutů, častěji se stane, že se lidé kvůli zmiňovaným nepříjemným pocitům raději rozhodnou tuto terapii nepodstupovat.

Ze zkušenosti mohu říct, že pocity strachu a odporu ze slizkého živočicha už při první terapii prakticky tak na 99 % přejdou a po několika procedurách lidé zatouží brát pijavice do rukou, přestávají se jich bát, dokonce se jim začnou zamlouvat, vymýšlejí jim jména a podobně.
V případě, že se u člověka projevují tyto nebo jim podobné problémy, doporučuji absolvovat školení, kde mu zkušený hirudoterapeut vysvětlí všechno, co se týká pijavic lékařských. Jak se o ně starat, jak připravit místo na přiložení, jak pijavici přiložit, jak ošetřovat ránu a tak dále. Ale především mu vysvětlí, jak se pijavice lékařská chová, na co si dávat pozor a že se jí ve skutečnosti opravdu není třeba bát.

Pokud se bojíme pijavice lékařské, máme strach ji vzít do rukou, obáváme se, že nás pokouše či nám je jen nepříjemné se jí přímo dotýkat, tak tento problém poměrně spolehlivě odstraňují chirurgické rukavice, které si před manipulací natáhneme. Můžeme tak s pijavicí lékařskou manipulovat bez přímého kontaktu rukama. Pijavice lékařská neprokousne chirurgické rukavice, respektive nemá důvod, aby se do nich zakusovala, nevoní jí jako lidská pokožka. A v rukavicích máme dostatek času na všechny kroky, které plánujeme s pijavicí vykonat.

Když má člověk víc zkušeností s pijavicemi lékařskými, často se už nebojí brát je přímo do rukou, protože ví, jak se pijavice chová, ví, že na to, aby se zakousla do kůže, potřebuje určitý čas, který sice nepočítáme v minutách, často jde o 5 až 10 sekund, ale jakmile si pijavice lékařská najde místo, kam se chce zakousnout, tak se nejdříve přisaje, hlavičku natáhne nahoru, což je velmi specifický pohyb, který zkušený hirudoterapeut už zná, takže ví, že je třeba ji rychle odstranit a to dříve, než by došlo k faktickému prokousnutí kůže. Lidé, kteří chovají pijavice lékařské, nemají problém strčit nechráněnou ruku do nádoby s pijavicemi či do akvária i přesto, že se za tu chvíli může na ni přisát i několik pijavic. Ví, že než by došlo k prokousnutí kůže, mají dostatek času na to, aby je ze své ruky odstranili.
Co se týká nepříjemného pocitu z toho, že pijavice lékařská vypadá jako slizký živočich, tak zde si je třeba uvědomit, že podobně jako člověk ani pijavice nevypouští tělesné tekutiny stále. Ty ve formě slizu pijavice lékařská vypouští jen v určité fázi metabolizace potravy. Pokud před aplikací dáme pijavici lékařskou do čisté vody, kde se opláchne, žádné známky slizu na ní nebudou. Bude mokrá či vlhká, protože je to vodní živočich, ale sliz na ní nebude.

Dalším častým problémem je strach z bolesti při prokousnutí kůže. Lidé nemají dostatek zkušeností s pijavicemi lékařskými, respektive nemají ještě žádnou zkušenost a neví, co mohou očekávat. Je také potřebné brát v úvahu, že vnímání bolesti je u každého člověka individuální. Někteří lidé mají velmi nízký práh bolesti a to, čeho si někdo jiný víceméně ani nevšimne, tedy nevyhodnotí to jako bolest, je bolí. Někdy i výrazně.

Tento problém můžeme regulovat dvěma způsoby. V první řadě dobrou informovaností. Hirudoterapeut pacientovi co nejpřesněji a nejobšírněji popíše, jakou bolest a jaké vjemy může očekávat. Rovněž pacient obeznámí hirudoterapeuta s tím, jak vnímá bolestivé podněty, jak moc je citlivý a jak na bolest obvykle reaguje v jiných situacích. Kromě toho, jak kdo vnímá bolest, jsou místa na těle člověka, kde je prokousnutí pijavicí lékařskou víc bolestivé než jinde a tak u pacienta, který vnímá bolest intenzivněji, volíme místa na terapii i podle toho. Zkušený hirudoterapeut umí velmi dobře popsat druh a intenzitu bolesti podle místa, kam se pijavice lékařská zakousne a umí tak pacienta vhodně připravit.

Druhou možností regulace problému bolestivosti je použití pijavice lékařské menších rozměrů. Vhodné je použít kosmetickou pijavici, při velkém strachu zpravidla jen jednu, nebo pokud by to bylo pacientovi opravdu velmi nepříjemné, abychom mohli pijavici co nejrychleji odstranit. A přikládáme ji na oblast, která není příliš citlivá. Na takový test je vhodný pupek. Do pupku přiložíme jednu maličkou pijavici lékařskou a potom zároveň se sledováním psychické odezvy u pacienta, sledujeme i reakci organismu, případnou alergickou reakci a reakci na bolest. Pokud je všechno v pořádku, při dalším střetnutí můžeme aplikovat středně velké pijavice, které budou prokusovat kůži víc do hloubky, a bolest může být intenzivnější. Takto postupně to však pacient bude lépe snášet. Bolest po prokousnutí většinou odezní do několika minut. Krátký intenzivní vjem bolesti je většinou už po chvíli nahrazený příjemnými pocity nebo aspoň neutrálními. Tu a tam může pijavice lékařská během sání tzv. přikusovat, aby se dostala hlouběji, pokud je v dané oblasti už málo krve, tehdy to trochu ucítíme, ale často už nepociťujeme bolest, spíš to na nás působí jen mírně rušivě. Pokud víme, o co jde, pokud jsme si všechno nechali podrobně vysvětlit, nebudeme mít ani tento rušivý pocit.

Pro každého, kdo má zájem o terapii pijavicí lékařskou nebo chce tuto terapii vyzkoušet, protože má pocit, že mu pomůže, ale má určité zábrany, které neumí sám překonat, doporučuji, aby se s pijavicemi lékařskými fyzicky seznámil. Potom se na ně často umí dívat jako na akvarijní rybky. Mnoho lidí na nich najde dokonce něco pěkného, fascinujícího. V každém případě ať o svých problémech a bariérách mluví, ať je prokonzultuje s hirudoterapeutem. S takovým, který má zkušenosti a který se mu nevysměje ani nebude jeho řeči bagatelizovat, ale najde si čas a problém s ním rozebere.