Jak se starat o pijavici lékařskou v domácích podmínkách

Teď k čištění nádoby. Samotné čištění nádoby s pijavicemi není až tak jednoduchá záležitost, pokud na ni člověk není připravený. Potřebujeme hlubší sítko – ideálně kovové s malými očky – přes které vylijeme vodu, v které jsou pijavice. Sítko slouží na zachycení pijavic, nebo vždy můžeme nějakou vylít společně s vodou. Vyplavené pijavice vrátíme zpět do nádoby. Pokud se nechceme pijavic dotknout holou rukou, při manipulaci s nimi můžeme použít chirurgické rukavice bez pudru. Po tom, co slijeme vodu a vrátíme pijavice zachycené v sítku zpět do nádoby, napustíme do ní vodu z vodovodu na vypláchnutí a znovu vodu slijeme přes sítko. Případné vyplavené pijavice znovu vrátíme zpět do nádoby. Pokud je to potřeba, proces můžeme opakovat dvakrát i třikrát, většinou stačí opakovat proces dvakrát. Potom, když už máme všechny pijavice nazpět v nádobě, zalijeme je připravenou odstátou vodou, nádobu hermeticky uzavřeme a odložíme. Co se týká sítka, pijavice během metabolizování vytvářejí určitý sliz, který se bude na něm zachytávat, proto je dobré sítko před čištěním oblít vroucí vodou. Vroucí vodou ho sterilizujeme. Sítko oblejeme vroucí vodou před použitím i po použití. Nezapomeňme však před použitím, tedy dříve než začneme slívat vodu z nádoby s pijavicemi, nechat sítko vychladnout, abychom neuškodili pijavicím. Budeme potřebovat i nějaký kartáček, který bude výhradně na čištění sítka. Nemůžeme použít kartáček, kterým čistíme místnosti nebo zařízení za pomoci chemikálií. Je to velmi důležité! Kartáček na čištění našeho sítka nesmí obsahovat žádné zbytkové stopy chemikálií. Tedy: oddělené sítko + oddělený kartáček jen na tento účel. Sítko kartáčkem vyčistíme, přelijeme tekoucí vodou z vodovodu a poté přelijeme vroucí vodou, abychom ho sterilizovali.

To je v základu asi tak všechno. Abych to shrnul, pro péči o pijavici lékařskou v domácích podmínkách je důležitá nádoba, je důležitá voda a stejně je důležitá naše vizuální kontrola zdravotního stavu pijavic při každém vyměňování vody v nádobě.

Ještě doplním, že na internetu je popsaných mnoho metod, jak pijavici čistit od krve, aby ji člověk mohl použít v kratším časovém úseku, já sám však nedoporučuji žádné metody, které zasahují do zdraví pijavice. Jedinou metodu, kterou mohu doporučit, je nenechat pijavici napít se příliš velkého množství krve, tedy stáhnout ji dřív, než se úplně napije. Nejlepší je používat více pijavic a nechat je, ať si rostou svým tempem a žijí svým životem, ať plnohodnotně zmetabolizují nasátou krev. Je to o nezasahování do přirozenosti. O těchto věcech se však budeme bavit v jiných kapitolách.

Nakonec připomenu jednu věc – případ, když pijavici lékařskou už nechceme dále použít. Co s ní? Čili pijavici jsme aplikovali, potom jsme ji z pokožky léčeného odňali a dále? Zde je potřebné, aby se každý člověk rozhodl sám, zda chce život pijavice ukončit nebo ji chce vrátit zpět do přírody. Pokud její život chceme ukončit, je to jednoduché, v domácích podmínkách ji stačí ponořit do roztoku s alkoholem, což je pro ni prakticky okamžitá smrt, a potom ji spláchnout do záchodu nebo vyhodit někam do přírody, kde se rozloží. V případě, že se rozhodneme pro druhou možnost, tedy pro zachování života a vypuštění do přírody, najděme takový vodní tok, kde se nekoupou lidé, pijavici do něj vylijme společně s vodou z nádoby a příroda už zařídí, co s ní bude dál.