Aplikace pijavice lékařské

Pokud se budeme řídit doporučeními, tedy budeme se vyhýbat cévám a oblastem, kde je tenké tkanivo – oblasti hlavy, krku, slabin, oblasti prstů rukou a nohou – je při používání středně velkých pijavic lékařských nepravděpodobné, že může dojít k takovým velkým problémům. V případě, že se rozhodneme použít velké pijavice lékařské, musíme dobře znát anatomii člověka a být nanejvýš opatrný, protože problém s prokousnutím cévy může být skutečně velký. Střední pijavice se zakousne do hloubky okolo 1 až 1,5 milimetr. Čím je pijavice větší, tím hlouběji se prokousne a rána bude větší jak do hloubky, tak i na šířku. Větší pijavice má větší čelisti.

Na závěr této kapitoly se ještě podíváme na metody aplikace pijavice lékařské.

První metoda: Pijavici necháme po celou dobu přisátou, dokud se sama nepustí. Tuto metodu využíváme nejčastěji, protože při ní pijavice maximálně stimuluje místo aplikace. Sama a svým tempem aktivně saje krev a během toho do rány vypouští společně se svými slinami biologický materiál, který má terapeutickou hodnotu. Je třeba si uvědomit, že během různých etap sání pijavice vypouští sliny s různým chemickým složením, na začátku je v nich více látek, které napomáhají ředění krve a snižují bolest a ke konci zas více ty, které ošetřují ránu, aby se nezanesla infekcí a aby se dobře zacelila. Přerušením tohoto přirozeného procesu narušíme i proces terapie. Zbytečně tedy nikdy neodebírejme pijavici z místa dříve, než sama chce.

Druhá metoda: Pijavici necháme jen určitý čas, většinou 20 až 30 minut od zakousnutí. V určitých případech je možné sejmout pijavici dřív, tedy po 20 až 40 minutách, když je pijavice v nejaktivnější fázi.