Příprava pacienta před aplikací pijavice lékařské

Na závěr bych rád doporučil vést si evidenci o aplikaci pijavice lékařské. Je jedno, zda jste pacientem sám, nebo se jedná o rodinného příslušníka, či o cizího pacienta, u každého, když aplikujeme pijavici lékařskou, si zapíšeme datum, informace o zdravotním stavu a také místa na těle, kam jsme pijavice lékařské aplikovali. Potom při další návštěvě doplníme reakci na aplikování pijavice lékařské, jak se pacient cítil psychicky i fyzicky, zda došlo k nějakým změnám. A zapíšeme další terapii, kterou děláme. Tato evidence poskytuje ucelený přehled o terapii a při jejím druhém a dalším opakování je určitou oporou a návodem, jak postupovat při hirudoterapii u konkrétního pacienta.

Před aplikací pijavice lékařské doporučuji, abyste si dali udělat čerstvý krevní obraz, popřípadě jiné analýzy, pokud máte nějaké zdravotní problémy. Tato vyšetření dokáží stanovit úroveň problému v organismu. Dva až tři měsíce po skončení celé terapie je dobré tyto odběry zopakovat, aby se zjistilo, zda se něco změnilo. Porovnáním výsledků získáte k subjektivnímu pocitu i objektivní důkaz, zda vám pijavice lékařská pomáhá nebo nepomáhá. Máte v rukách skutečná fakta o vhodnosti nebo nevhodnosti aplikace pijavice lékařské pro váš konkrétní případ.