Jak se starat o pijavici lékařskou v domácích podmínkách

Další důležitý faktor je zdraví pijavic. Pijavice každý den pozorujeme. Proto je nanejvýš vhodné, aby byly v průhledné skleněné nádobě. Sklo nám poskytuje vizuální kontakt s pijavicemi. Sledujeme, zda jsou všechny zdravé, zda nám nějaká náhodou neonemocněla nebo neuhynula. Kontrolovat je třeba pijavice jek nové, tak i použité, které už metabolizují. Tedy i když jsou umístěné ve tmě, tak se na ně vždy, když jim jednou za dva až tři dny měníme vodu, podíváme, vizuálně zkontrolujeme jejich zdravotní stav. Nejčastěji se nám může stát, že pijavice zahyne. Není třeba se toho leknout, je to běžný jev. Mrtvou pijavici vytáhneme a nějakým způsobem zlikvidujeme, potom vyměníme vodu v nádobě a necháme ostatní pijavice, aby žily svým běžným životem dále. V případě, že při vizuální kontrole najdeme pijavici, která se chová divně a vypadá jako nemocná, vytáhneme ji z nádoby. Oddělíme ji od ostatních pijavic a vložíme do jiné samostatné nádoby. Zase mluvím i o použitých i o nových pijavicích. Každá podezřelá pijavice patří na samotku, tedy pro každou máme zvlášť nádobu, mohou to být malé lahve. V oddělené nádobě pijavici necháme, dokud se nezotaví, nebo naopak, necháme ji, ať se její choroba rozvine a ona uhyne. Velmi často se stává, že se pijavice za pár dní dá dohromady. Jde o to, aby pijavice, která se necítí dobře, nenakazila či jiným způsobem negativně neovlivnila ostatní zdravé pijavice.

Velmi často se bude také stávat, že uvidíte na pijavici takovou obroučku, stáhnutý lem. Pijavice stejně jako had je zvyklá se při růstu svlékat z kůže, u pijavic stará kůže při svlékání produkuje výměšky, čímž vytváří povlak na povrchu těla a ten se změní na prstenec okolo ní. Pijavice se ho postupem času zbaví, buď si ho stáhne, nebo prstenec praskne, případně ho můžeme sami roztrhnout prsty. Žádný problém.