Příprava pacienta před aplikací pijavice lékařské

Před aplikací pijavice lékařské je důležité zjistit, zda je aplikace pijavice lékařské pro pacienta vhodná. Rozlišujeme, zda se jedná o pacienta nového, který se s aplikací pijavice lékařské ještě nikdy v životě nesetkal, nebo jde o pacienta, který s takovou terapií už měl v minulosti osobní zkušenosti.

nového pacienta je potřebné získat maximum informací o jeho zdravotním stavu. Zeptáme se ho na všechny zdravotní obtíže, ať už aktuální, nebo v minulosti, a vyžádáme si výsledky vyšetření krve. Vždy nám pomůže, když poznáme pacientův krevní obraz. Odběr krve by měl být u pacienta dělaný nedávno, většinou se doporučuje maximálně 2 až 3 měsíce před hirudoterapií. Pokud nemáme potvrzení o krevním obraze k dispozici, požádáme pacienta, aby konzultoval aplikaci pijavice lékařské se svým všeobecným lékařem.

V případě, že máme před sebou pacienta, který se už aplikaci pijavice lékařské někdy podrobil, zeptáme se ho na všechny podrobnosti o tom, jak jeho organizmus na terapii reagoval a zda se od poslední aplikace nějak výrazně nezměnil jeho zdravotní stav.

Obecně můžeme říct, že pijavice lékařské neaplikujeme při špatné srážlivosti krve a také při těžkých krevních chorobách. Dále při onkologických onemocněních, v době těhotenství, u pacienta pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek a stejně tak při nesnášenlivosti pijavic. Já vždy doporučuji před aplikací pijavice lékařské konzultovat zdravotní stav buď s lékařem, nebo s praktikujícím hirudoterapeutem, kde si můžeme ověřit, nakolik je vhodné použití pijavice lékařské při terapii daného zdravotního problému. Je důležité upozornit na to, že samotná choroba nebo zdravotní problém, který chceme pomocí pijavice lékařské řešit, není ještě hlavním ukazatelem, zda je pijavice lékařská vhodná nebo ne, protože nejdůležitějším ukazatelem je celkový zdravotní stav člověka. Tedy kromě samotného problému je třeba se podívat na celkový zdravotní stav pacienta.