Jak se starat o pijavici lékařskou v domácích podmínkách

Teď podrobněji. Pijavice přišly, máme je umístěné v nádobě, ve které je odstátá voda a nádoba je hermeticky uzavřená. Jak s nimi budeme dále manipulovat? Pijavice, pokud jsou hladové, a tedy jsou určené k aplikaci, nevystavujme příliš vysokým teplotám a stejně tak ne přímému světlu. Mohou být na denním světle, ale ne na slunci, ideální je chladnější prostředí. Pokud je neplánujeme použít okamžitě, můžeme je uskladnit v ledničce. V ledničce se dostanou do stavu podobnému hibernaci, kdy méně metabolizují, a tedy déle vydrží. V případě, že pijavice hned použijeme, tak po aplikaci nikdy nedáváme použité pijavice do nádoby k ostatním pijavicím, ale připravíme pro ně oddělenou samostatnou nádobu. Podmínky, týkající se vody, jsou stejné. Jediný rozdíl je v tom, že když je pijavice najezená, je lepší ji už potom nedávat zpět do ledničky, ale uložit ji do tmavého prostoru, ne velmi teplého, například do komory. Nenajezená pijavice jde za světlem, protože hledá potravu, aby zahnala hlad. Sytá pijavice jde spíš do tmy, protože potřebuje zmetabolizovat krev, kterou vypila. V případě, že používáme mnoho pijavic a plánujeme je použít ještě jednou, například když děláme kurz dva nebo tři měsíce, tak si použité pijavice rozdělíme do různých nádob. Pijavice, které používáme první měsíc, budou v jedné nádobě, ty, které používáme druhý měsíc v druhé a ty z třetího měsíce v třetí. Pokud je budeme používat ještě jednou, tak ty, které byly aplikované první měsíc, budou hladovější než ty, které jsme používali třetí měsíc. Takový systém nám pomůže, abychom měli přehled.

Co se týká vody, voda, kterou použijeme na výměnu, má mít stejnou teplotu jako původní voda. Například, když máme pijavice v nádobě s vodou, která má teplotu 17 stupňů, tak ta voda, která stojí 24 hodin, má mít přibližně stejnou teplotu 17 stupňů. Toho dosáhneme snadno, když nádobu s vodou na výměnu držíme ve stejném prostoru jako nádoby s pijavicemi. Pokud pijavice držíme v ledničce, odstátou vodu na výměnu dáme také zchladit na stejnou teplotu, jakou mají v nádobě pijavice. Je opravdu důležité, aby teplotní rozdíly vody nebyly velké. Spíš žádné. Ať je voda raději stejné teploty.