Jak pijavici lékařskou používat?

Správné používání pijavice lékařské zaleží na mnoha faktorech, ze kterých vybereme několik hlavních:

– jaký je charakter problému
– jakého výsledku chceme dosáhnout
– velikost pijavice
– věk pacienta
– aktuální zdravotní stav pacienta
– roční období a vnější teploty

Všechny výše uvedené faktory postupně na těchto stránkách popíšeme.
Doporučujeme však každému, kdo používá pijavice poprvé, absolvovat školení s kvalifikovaným hirudoterapeutem, který Vám uceleně vysvětlí všechny informace potřebné k úspěšnému sebeléčení pijavicí lékařskou. Školení je třeba absolvovat jen jednou a potom můžete celý život využívat tuto efektivní metodu léčení.

Dále můžeme používání pijavice lékařské rozdělit do tří kategorií:
1.) Léčení symptomů – akutních stavů
2.) Léčení příčiny zdravotních problémů
3.) Profylaktické léčení – čištění organismu

1.) Léčení symptomů – akutních stavů

Na Slovensku většina pacientů používá pijavice na léčení viditelných symptomů. Takové léčení probíhá obvykle tak, že si pacient koupí jednu nebo několik pijavic, které potom přikládá přímo na postižené místo.
Tato metoda je často účinná v tom, že se viditelné symptomy zmírní nebo úplně zmizí. Málokdy se však podaří odstranit příčiny choroby, které k takovým symptomům vedly, a proto můžeme většinou mluvit o dočasném zlepšení, při kterém je velké riziko recidivy. Velmi však záleží na charakteru problému, který pacient pomocí pijavice lékařské řeší.

Při tomto způsobu je třeba si především dávat pozor na to, aby místo, na které pacient pijavici přikládá, bylo na přiložení vhodné (vyhýbat se žilám, tepnám, lymfatickým uzlům). Také záleží na velikosti pijavice. Velikost pijavice určuje hloubku prokousnutí a významně se mění způsob jejího používání v porovnání s použitím pijavice malé.

2.) Léčení příčiny zdravotních problémů

Tato metoda se častěji využívá v zemích jako například Rusko a Ukrajina, kde si Hirudoterapie zachovala svoji vážnost a popularitu a v kterých probíhal a dodnes probíhá dlouholetý výzkum uznávanými lékařskými kapacitami.

U nás tyto metody využívá minimum kvalifikovaných hirudoterapeutů, čemuž přispívá také vyšší cena pijavice lékařské.

Toto celostní léčení spočívá v tom, že se na základě diagnostiky vyhodnotí příčina choroby a navrhne se procedura, která spočívá v opakovaném přikládání pijavic. Pijavice se přikládají kromě postiženého místa také na místa, která posilňují vnitřní orgány, výsledkem čehož bývá zlepšení látkové výměny a celkové zlepšení zdraví organismu. Na takové léčení je potřebné 40 až 60 pijavic, které se přikládají na různá místa během 6 až 10 terapií. Frekvence opakování je individuální.

U tohoto typu léčení je efekt z používání výrazně vyšší, než u prvního typu léčení symptomů. Vyžaduje si však hlubší znalosti v oblasti Hirudoterapie a pochopení principu léčby.

V případě, že máte o takovou léčbu zájem, doporučujeme Vám projít školením, které si můžete objednat zde.

3.) Profylaktické léčení – čištění organismu

O lidském organismu je možné mluvit jako o velmi efektivní biochemické továrně, která však každým rokem stárne.

Profylaktické metody léčení pijavicí lékařskou jsou podobné jako výše popsané metody léčení příčiny zdravotních problémů, založené na opakovaném přikládání na důležitá místa z hlediska orgánů a energetického systému člověka.

Výsledkem je omládnutí organismu, lepší látková výměna, efektivnější fungování, celkové zlepšení zdravotního a emočního stavu.

Profylaktické léčení se doporučuje jednou za rok, v chladnějším ročním období.

V případě, že máte o takovou léčbu zájem, doporučujeme Vám projít školením, které si můžete objednat zde.